top of page

Asia NOW 2023

Xuteng Chén, Kazuma Koike, Kwong Wing Kwan, Umut Yasat & Yuyu Zhitong

October 19 - 22, 2023

© Courtesy of Xuteng Chén, Kazuma Koike, Kwong Wing Kwan,

Umut Yasat, Yuyu Zhitong and cadet capela

© Credits photo: Thomas Marroni

bottom of page